පිටිමකුනා පාලනය ගස්ලබුවගාවේ,pitimakuna palanaya ,In papaya cultivation


Comments

  1. මගේ ගස්ලබු ගස් වල කොළ යට දිරා ගිය පුස් වගේ රෝගයක් හැදිලා තියනවා. ඒ සදහා කුමක්ද කල යුත්තේ

  2. Ayubovan sir, mama rose pela, miris pela, takkali pela, komarika, mekaral n anekuth mal pela bohamayak pela hadanava mata evata goma pohora yodana andama kiyannako, rasayanika pohora danna man kemati nehe please 🙏🙏

  3. වටිනා උපදෙස් ඔබ දුන්නෙ . ගොඩක් ස්තුතියි , හොදට ගෙඩි එන්න තක්කාලි ගසක් හදා ගන්න කියල දෙන්න

  4. මහත්මයා, වගාවක් කරනකොට මාස් කන්නය යල කන්නය කියලම වගා කරන්ඩ ඕනෙද එහෙම නැතිව කරන්ඩ බැරිද?🙏

  5. අයියා මට ඔබ තුමාගේන් දෙල් පැලයක් ගන්න පුලුවන්ද

  6. බොහොම esthutie ඔබ තුමාට.නිවැරදිව කෙසෙල් පැළයක් sitawana ආකාරය කියලා දෙන්න පුළුවන්ද

  7. ස්තුතියි නිහාල් මහත්තයා .කරපිංචා ගහට හැදෙන කලුපුස් එකටත් ප්‍රතිකාර යක් කියන්න .තෙරැවන් සරනයි .

  8. නිවන්ත මල්ලිට ට්‍රීට් එකක් දෙන්න වෙයි අය්යේ මන් ඔයව දැනගත්තෙ මල්ලි කියපු නිසා…🤗🤗🤛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *