Comments

  1. Bhak chutiya admi… R8 honey singh ki nahi thi.. go and check again… galat salat informant de raha hai chutiya…

  2. Honey ke pass bas ek hi luxury car hai.. jaguar… babu bhaiyya jispe honey singh baith gaya sab uski bana daloge… pahle jake sahi se informations nikal.. he has more car but in luxurious car he has just one

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *